Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Oulun yliopiston nykyinen tai entinen opiskelija tai henkilökunnan jäsen. Varsinainen jäsen voi toimia ÖRMY ry:n hallituksessa, ja hänellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Jäsenyydellä saa lukuvuoden mittaan erinäisiä etuuksia, muun muassa alennuksia keikkailtojen lipuista sekä pääsyn ÖRMY:n Facebook-ryhmään. Tapahtumiin voi kuitenkin osallistua myös ilman jäsenyyttä.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, jota ei voida hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi, yhdistyksen toimintaa tukeva yksityishenkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö. Kannatusjäsenille kuuluvat samat edut ja velvollisuudet kuin varsinaisille jäsenille, mutta heillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, eikä heitä voi valita yhdistyksen hallitukseen.

Jäsenmaksu

Jäsenmaksun suuruus on viisi (5) euroa. Liittyäkseen ÖRMY ry:n jäseneksi täytyy ensin hakea jäsenyyttä jäsenhakemuslomakkeella. Hakemuksen lähettämisen jälkeen jäsenmaksuohjeet lähetetään annettuun sähköpostiosoitteehen. Jäsenmaksu tulee maksaa joko tilisiirtona tai käteisenä viimeistään kahden viikon kuluttua jäsenmaksuohjeitten lähettämisestä. Tilille maksaminen on suositeltavampi vaihtoehto, koska kassa ei ole joka tapahtumassa mukana. Jos tilille maksetaan enemmän rahaa kuin jäsenyys vaatii tai jäsenmaksu maksetaan vuoden aikana useaan kertaan, rahastonhoitaja tulkitsee ylimääräisen rahan tai maksun lahjoituksena ÖRMY:lle.

Hae jäsenyyttä tällä lomakkeella (docs.google.com).

Jäsenrekisteri

Kun henkilö maksaa ÖRMY:n jäsenmaksun, ÖRMY:n jäsenrekisteriin lisätään hänen

 1. koko nimensä (koska yhdistyslaki velvoittaa),

 2. kotipaikkakuntansa (koska yhdistyslaki velvoittaa),

 3. jäsenyytensä alkamisajankohta,

 4. jäsenyytensä laatu (varsinainen jäsen vai kannatusjäsen) ja

 5. onko hän Oulun yliopiston ylioppilaskunnan jäsen vai ei.

ÖRMY toivoo jäsentensä ilmoittavan henkilötietojensa eli nimensä tai kotipaikkakuntansa muutoksesta ÖRMY:n hallitukselle, jotta jäsenrekisteri pysyisi ajantasaisena. Jäsenrekisteriä pääsevät lukemaan vain ÖRMY:n hallituksen jäsenet.

Hallitus 2021

Hallituksen jäsenet

 • Puheenjohtaja: Matilda Kangas
 • Varapuheenjohtaja: Tomi Feodoroff
 • Sihteeri: Laura Halonen
 • Rahastonhoitaja ja jäsenvastaava: Janne Mattila

Toimihenkilöt

 • Verkkoherra: Panu Linnala
 • Grafiikka-asiat: Axel Vahur
 • Yhdenvertaisuusvastaava: Erika Ojala

Dokumentit

ÖRMY:n ja sen hallituksen toimintaan liittyviä asiakirjoja on ÖRMY:n jäsenten Facebook-ryhmässä sekä ÖRMY:n hallituksen Google Drivessä. Hallitus antaa kokouspöytäkirjoja luettavaksi pyynnöstä.

ÖRMY ry:n toiminnassa noudatetaan yhdistyslakia sekä Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta. Lue yhdistyslakia (finlex.fi).

Yhdistyslaki velvoittaa ÖRMY ry:tä ylläpitämään luetteloa jäsenistään. Jäsenrekisterin, kunniajäsenrekisterin sekä sähköpostilistan rekisteri- ja tietosuojaselosteita pääsee lukemaan Google Drivessä: Rekisteri- ja tietosuojaselosteet (drive.google.com).

ÖRMY ry:n säännöt on päivitetty 22. huhtikuuta 2020. Säännöt lisätään ÖRMY ry:n verkkosivuille syksyn 2020 aikana.

Yhteystiedot

ÖRMY ry:n hallituksen sähköpostiosoite on hallitus@ormy.fi.

Postiosoite:

Erkki Koiso-Kanttilan katu 1 90014 Oulun yliopisto

Yhdistyksen Y-tunnus on 2843421-4.

Linkkejä

ÖRMY ry:n Facebook-sivu (facebook.com)

ÖRMY ry:n Instagram-profiili (instagram.com)

ÖRMY ry:n Discord-kanava (discord.com)

Panu Linnala MMXIXKansikuva - Axel Vahur