Jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Oulun yliopiston nykyinen tai entinen opiskelija tai henkilökunnan jäsen. Varsinainen jäsen voi toimia ÖRMY ry:n hallituksessa, ja hänellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Jäsenyydellä saa lukuvuoden mittaan erinäisiä etuuksia, muun muassa alennuksia keikkailtojen lipuista sekä pääsyn ÖRMY:n Facebook-ryhmään. Tapahtumiin voi kuitenkin osallistua myös ilman jäsenyyttä.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, jota ei voida hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi, yhdistyksen toimintaa tukeva yksityishenkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö. Kannatusjäsenille kuuluvat samat edut ja velvollisuudet kuin varsinaisille jäsenille, mutta heillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, eikä heitä voi valita yhdistyksen hallitukseen.

Jäsenmaksun suuruus on viisi (5) euroa. Liittyäkseen ÖRMY ry:n jäseneksi täytyy ensin hakea jäsenyyttä lomakkeella. Hakemuksen lähettämisen jälkeen jäsenmaksuohjeet lähetetään annettuun sähköpostiosoitteehen. Jäsenmaksu tulee maksaa joko tilisiirtona tai käteisenä viimeistään kahden viikon kuluttua jäsenmaksuohjeitten lähettämisestä. Tilille maksaminen on suositeltavampi vaihtoehto, koska kassa ei ole joka tapahtumassa mukana. Jos tilille maksetaan enemmän rahaa kuin jäsenyys vaatii tai jäsenmaksu maksetaan vuoden aikana useaan kertaan, rahastonhoitaja tulkitsee ylimääräisen rahan tai maksun lahjoituksena ÖRMY:lle. Esimerkiksi jos syksyllä maksaa viisi euroa jäsenmaksua, sillä saa kuitenkin jäsenyyden vain joulukuun loppuun saakka, ja rahastonhoitaja merkitsee ylimääräiset kaksi euroa lahjoitukseksi.

Kun henkilö maksaa ÖRMY:n jäsenmaksun, ÖRMY:n jäsenrekisteriin lisätään hänen koko nimensä, kotipaikkakuntansa (koska yhdistyslaki velvoittaa), jäsenyytensä ajankohta (vuosi, syksy vai kevät), jäsenyytensä laatu (varsinainen jäsen, kannatusjäsen vai kunniajäsen) ja onko hän Oulun yliopiston ylioppilaskunnan jäsen vai ei. ÖRMY toivoo jäsentensä ilmoittavan henkilötietojensa eli nimensä tai kotipaikkakuntansa muutoksesta ÖRMY:n hallitukselle, jotta jäsenrekisteri pysyisi ajantasaisena. Jäsenrekisteriä pääsevät lukemaan vain ÖRMY:n hallituksen jäsenet.

Hallitus 2019

Hallituksen jäsenet

  • Puheenjohtaja: Iiro Pyhäjärvi
  • Varapuheenjohtaja: Erika Ojala
  • Sihteeri: Matilda Kangas
  • Rahastonhoitaja: Salla Niemetmaa
  • Propagandavastaava: Mauri Miettinen
  • Verkkoherra: Panu Linnala
  • Tapahtumavastaava: Henriikka Salminen
  • Ulkoministeri: Tomi Feodoroff
  • Hallituksen jäsen: Emilia Jääskeläinen

Dokumentit

ÖRMY:n ja sen hallituksen toimintaan liittyviä asiakirjoja löytyy ÖRMY:n Facebook-ryhmästä ja Google Drivestä. Hallitus antaa kokouspöytäkirjoja luettavaksi pyynnöstä.

Yhteystiedot

Yhteydenotot, palautteet ja sivustoon liittyvät kommentit sähköpostilla osoitteeseen hallitus@ormy.fi

Y-tunnus: 2843421-4.

Erkki Koiso-Kanttilan katu 1 90014 Oulun yliopisto

Löydät ÖRMY:n myös seuraavista sosiaalisen median kanavista:

Panu Linnala MMXIXKansikuva - Axel Vahur